Akuttdikt

mangrovene

keisernes kjole er  latterlig så ta nye mål små små mål  vokse nedover nå dit vi skal brette ut hjertet jeg tenker  …