16. november 2020

Som en dragning, nesten en drift. Er det til India. Er det til det rå og sansbare. Det er i hvert til dyrene. Jeg vil fotografere. Jeg vil fotografere dyr. Og klær. Særlig der sømmene løsner, og der det fins sikkerhetsnål.

Jeg har vært her inne så lenge. Ja, jeg er hjemme her. Jeg har tak over meg, gulv under meg, foran og bak, til høyre og til venstre, vegger og vinduer.

Jeg har. Punktum.

Men jeg vil, ned, leke med formene og lyset.

Jeg tenker ikke at jeg er dømt. Jeg er bare lukket inne i landet. Kan gå ut i byen. Med munnbind, uten munnbind. Mer enn de fleste kan, det kan jeg.

Pengene er små. Men jeg mangler ikke det jeg behøver.

Denne tiltagende dragningen til å fotografere dyr. Den har bitt seg fast i meg slik at den er meg.

Jeg vil lete etter dyrene i evangeliene og i hele bibelen.