13. september 2020

En arena for opprøreren er nødvendig, hun behøver det.

I går, på vei til messen i Sankt Dominikus, med lydbok, All Hell Breaking Loose, av Michael T. Klare. Plutselig inntraff en fryktelig innsikt, da jeg hørte om planene for utbyttingen av et isfritt Arktis: noen «overherrer» ønsker seg global oppheting og ønsker at isen i polene smelter. De kobler ikke seg selv til seg selv. De anvender en annen definisjon av seg-selv. De som kan barrikadere seg på de rikes fjell er ikke koblet til de druknende. De kobler ikke egen nasjon til alle. Fascisme, er det det.

Da jeg skjønte at det fins et mektig ønske om isfrihet, og at havbunnen i Arktis ikke bare har olje og gass, men kobolt, uranium, kopper og andre metaller, og at isfritt Arktis for miliær-overherrer «innbyr til» eierskap til  og bruk av alle slags militære fartøy og installasjoner, skjønte jeg at «vi andre» har fiender.

Slik gikk jeg inn i kirken, og jeg skrev meg med telefonnummer på et arket i tilfelle covid-19.

XR er nødvendig.