My Own Books

 

More books

Jeg tar asken og går, 1989
Berøring forbudt, 1988
Rommet med det rare i, 1988
I samme land, 1988
Fravær Nærvær, 1987
Vi overlever ikke alt, 1987
Kjærlighetssang, 1986
Afrika, Ordfrika og andre hemmeligheter, 1986
Sol over gode og onde, 1985
Comiso, en klage, 1984
Hvit sol, 1983
Vei, 1980
Lovet være du, søster Brød, 1979
Barnet døden og dansen, 1978
Der lidelse blir samfunn, 1975
Kvinnen, kroppen og angsten, 1974
Mellom stumheten og ordet, 1974
Barnet og brødet, 1973