List of books

List of Books (in Norwegian)

Poetry, Fiction and Non-Fiction

Barnet og brødet, dikt, Dreyer 1973
Mellom stumheten og ordet, prosatekster, Gyldendal 1974
Kvinnen, kroppen og angsten, sakprosa, Gyldendal 1974
Der lidelse blir samfunn, prosatekster, Gyldendal 1975
Barnet, døden og dansen, prosatekster, Gyldendal 1978
Lovet være du, søster Brød, prosatekster, Gyldendal 1979
Vei, roman, Gyldendal 1980
Hvit sol, reisebok, Gyldendal 1983
Cómiso, en klage, dikt, Gyldendal 1984
Sol over gode og onde, essay, Gyldendal 1985
Afrika, Ordfrika og andre hemmeligheter, roman for barn, Gyldendal 1986
Kjærlighetssang, dikt, Gyldendal 1986
Vi overlever ikke alt, intervjuer, Gyldendal 1987
Fravær Nærvær, dikt, Gyldendal 1987
I samme land, poetisk drama, Solum 1988
Rommet med det rare i, Gyldendal 1988
Berøring forbudt, sakprosa, Gyldendal 1988
Jeg tar asken og går, dikt, Gyldendal 1989
I lys av døden, (med fotografier) Cappelen 1992
I Naomis hus, (med fotografier)Cappelen 1993
A for ansikt, roman, Cappelen 1994
Kan kamelene synge? (med fotografier) Cappelen 1994
Rwandas øyne, (med fotografier) Cappelen 1 994
Ruts bok 1989, roman, Cappelen 1995
Gudinnen med det skinnende sverdet, (med fotografier) Cappelen 1995    
Maisbarnebarna, (med fotografier) Cappelen 1996
Om mitt hode var vann, roman, Cappelen 1997
Det uhørte Guatemala, (med fotografier) Cappelen 1997
Denne krukken er knust, roman, Cappelen 1998
Støvets sønn, roman, Cappelen 1998
Adresse i vinden. Indiske reiser. Essays, Cappelen 1999
Brent barn, roman, Cappelen 2000
Saras reise, roman for barn, Cappelen 2001
Inn i India, reisebok, Cappelen 2002
En annen dato, et annet sted, essays, Cappelen 2003
Umas øyne, roman for barn, Cappelen 2004
MammaRitahuset, roman for barn 2006
En annens navn i munnen, roman, CappelenDamm 2009
Rett øst, Wigestrand forlag, dikt & fotografi, 2009
Mannen og datteren, Reise&Kultur, roman 2010
Ukjent fugl, Vidarforlaget, essayistisk sakprosa 2012
Se Europa, roman, CappelenDamm, 2017
Lavlandet, roman, CappelenDamm,2018

Translations of Poetry

Knuter, av Ronald D. Laing, Gyldendal, 1974
Gå til sin sol og dø, av Pierre Jean Jouve , Gyldendal 1979
Hymner til kirken, av Gertrud von le Fort, Dreyer, 1981
La ilden være vårt språk, av Pierre Emmanuel, Solum 1982
Kjærligheten denne røde sykdom, av Anne Sexton, Solum 1985
Kanskje noen drømmer meg, av Ana Blandiana, Solum 1990
Spørsmålenes bok, av Edmond Jabès, Solum 1992
Grønne Mor Bukovina, Rose Ausländer, Cappelen 2002
Verdener, Gertrud Kolmar 2004

Song texts

I alt slags lys, Deepika, Kirkelig kulturverksted 1992

As Editor and Translator

Bengalske sanger, i Verdens Hellige Skrifter, De norske bokklubbene 2005